DSC_0072
DSC_0072
DSC_0146
DSC_0146
DSC_0424
DSC_0424
DSC_0781
DSC_0781
DSC_0927
DSC_0927
DSC_1592
DSC_1592
DSC_1744
DSC_1744
DSC_1724
DSC_1724
DSC_1856
DSC_1856

Holiday Outerwear

Model : Hyunjae Kim

Photographer : Hyosook Park

Hair & Makeup : Gene Goh